Zlepšovanie procesov

Vybrané postupy pre zlepšovanie výrobných a podporných výrobných procesov. Nastavenie metodiky zlepšovania, štandardizácie procesov, metriky produktivity efektívnosti vo výrobe. Inšpirácie pre zlepšovanie z pohľadu automatizácie a digitalizácie informačných tokov a systémov v priemyselnej firme.

100,00 €
Please select variants first