LeanLine

PORADENSTVO-AUDITY - TRÉNINGY A ŠKOLENIA

PROCESNÉ RIADENIE - ŠTÍHLE KONCEPTY ORGANIZÁCIE A RIADENIA VÝROBY

Analýza procesov, procesný audit, projektovanie výrobných procesov, nastavenie štandardizovaného procesu a pracoviska, automatizácia a digitalizácia výrobného procesu, ukazovatele a metriky štíhlých procesov, potenciál pre digitalizáciu procesov, nastavenie konceptu produktívneho a výkonného riadenia procesov využitím štíhlých nástrojov 


PSYCHOLÓGIA PRÁCE A PRACOVISKA

Podstata práce človeka na pracovisku, podstata pracoviska, analýza činnosti pracovníka, faktory produktivity a výkonnosti zamerané na stimuláciu a motiváciu pracovníka pre pracovný výkon, prepojenie a funkčnosť kvalitného spojenia s ostatnými pracovníkmi a pracoviskami, kvalifikácia a flexibilita pracovníka, štandardizácia pracovísk integráciou "práce - toku - výkonu", inovácia práce - pracoviska - produktu.


DIGITÁLNE RIADENÁ FABRIKA

Identifikácia a monitoring procesov, štatistické vyhodnocovanie procesných údajov, predikcia vybraných procesných parametrov, automatizácia a digitalizácia procesných prvkov vo výrobnom procese, dátový monitoring a implementácia digitálneho procesného riadenia výrobyNašim cieľom je podporovať riešenia, zamerané na produktivitu, ekonomickú pridanú hodnotu a spokojného zamestnanca. V spolupráci s priemyselnými firmami napredujeme a spoločne sa učíme pre ďalší rast našich priemyselných firiem.prof.Ing. Felicita Chromjaková, PhD.

konateľka LeanLine, s.r.o
email: chromjakova@leanline.sk