LeanLine, s.r.o
COACHING - TRÉNINGY- INDUSTRIAL ENGINEERING MARKET

LEANLINE NEWSLETTER 1/2020 - INDUSTRY 4.0

LeanLine newsletter 1_2020 - INDUSTRY 4.0
LeanLine newsletter 1_2020 - INDUSTRY 4.0

Jednou zo základných tém je digitálny monitoring výrobných procesov.  Prvým pilierom sú znalí pracovníci našej firmy, ktorí projektujú digitalizované procesy.


NAŠE TÉMY

  • Popis procesov, identifikácia plytvaní a strát, procesné analýzy a audity
  • Diagnostika aktuálnych procesných postupov, procesných štandardov
  • Analýza kľúčových procesných parametrov, nastavenie procesu zlepšovania procesov
  • Projekt stabilizácie výrobných a podporných procesov
  • Nastavenie merateľných ukazovateľov pre projektovanie, riadenie a organizáciu výroby
  • Monitoring procesných výkonov, priebežnej doby procesu, cyklových a taktových časov, priebežné hodnotenie celkovej efektívnosti procesu 
  • Štandardizácia procesných kompetencií, zodpovedností za proces, matica kvalifikácií, organizácia a riadenie procesných tímov
  • Technologické prepojenie procesov s informačnými systémami pre účely on-line monitoringu strojov, pracovísk, projektovania a riadenia výroby, logistiky
  • Digitalizácia procesov cez smart nástroje, digitálny monitoring a diagnostika priebehu procesov
  • E-diagnostika a on-line riadenie procesov na báze systémovo organizovaných a riadených procesných komponentov

NAMI POUŽÍVANÉ KONCEPTY PRIEMYSELNÉHO INŽINIERSTVA 

BAŤOV SYSTÉM RIADENIA

LEAN MANAGEMENT

TOYOTA PRODUCTION SYSTEM

INDUSTRY 4.0


Máte záujem o spoluprácu s nami, kontaktujte nás.

email: chromjakova@leanline.sk