LeanLine, s.r.o
COACHING - TRÉNINGY- INDUSTRIAL ENGINEERING MARKET


PRIEMYSELNÉ INŽINIERSTVO 

Priemyselné inžinierstvo patrí k osvedečným metodikám, využiteľným pre systémové zmeny, koncepčné projektovanie výrobných a podporných procesov, efektívne zlepšovanie a inovácie procesov. Integruje v sebe rad metód, ktoré nútia premýšľať jednoduchým spôsobom o produktivte, výkonnosti a efektívnosti. Do procesov riešenia problémov - zlepšovania - inovácií zapája všetkých ľudí, ktorí majú k tomu čo vo firme povedať. Motivuje pracovníkov k iniciatíve a spolupodnikateľstvu nielen na vlastnom pracovisku, ale i v prospech firmy.

"Pochopme ľudí a procesy v našej firme, aby sme vedeli, či robia veci a prácu, ktorá má pre nich zmysel - a zmysel aj pre našu firmu. Základnou devízou - našim DNA - je obratnosť, schopnosť vidieť - cítiť - urobiť. Moderná doba priniesla nových kolegov - robotov, automatizáciu. Aj napriek tomu stále hrá primárnu úlohu vo výrobných procesoch človek. Bez neho by roboti a automatizácia bola stále iba technológiou, ktorú niečo naučil robiť človek."

Felicita Chromjaková, LeanLine, s.r.o


NAŠE TÉMY

  • Popis procesov, identifikácia plytvaní a strát, procesné analýzy a audity
  • Diagnostika aktuálnych procesných postupov, procesných štandardov
  • Analýza kľúčových procesných parametrov, nastavenie procesu zlepšovania procesov
  • Projekt stabilizácie výrobných a podporných procesov
  • Nastavenie merateľných ukazovateľov pre projektovanie, riadenie a organizáciu výroby
  • Monitoring procesných výkonov, priebežnej doby procesu, cyklových a taktových časov, priebežné hodnotenie celkovej efektívnosti procesu 
  • Štandardizácia procesných kompetencií, zodpovedností za proces, matica kvalifikácií, organizácia a riadenie procesných tímov
  • Technologické prepojenie procesov s informačnými systémami pre účely on-line monitoringu strojov, pracovísk, projektovania a riadenia výroby, logistiky
  • Digitalizácia procesov cez smart nástroje, digitálny monitoring a diagnostika priebehu procesov
  • E-diagnostika a on-line riadenie procesov na báze systémovo organizovaných a riadených procesných komponentov

NAMI POUŽÍVANÉ KONCEPTY PRIEMYSELNÉHO INŽINIERSTVA 

BAŤOV SYSTÉM RIADENIA

LEAN MANAGEMENT

TOYOTA PRODUCTION SYSTEM

INDUSTRY 4.0


Máte záujem o spoluprácu s nami, kontaktujte nás.

email: chromjakova@leanline.sk