Ekonomika vo výrobe

Kalkulácie pre produktívnu a efektívnu výrobu, využitie priebežnej doby výroby pre optimálny výkon, procesné kalkulácie. Kalkulácia pridanej a nepridanej hodnoty, cena výrobného času, reálné náklady výroby a výrobku.

100,00 €
Please select variants first